Spitsvoet

Spitsvoet?

Een spitsvoet is een voet die naar beneden wijst. De voet heeft altijd de stand alsof je op je tenen loopt.OSWE Spitsvoet

Oorzaken

De oorzaak van een spitsvoet kan een zenuw- of spierziekte zijn waarbij de kuitspier zich te veel spant. Daardoor trekt kuitspier je voet omlaag. Het kan ook zijn dat de pees in je enkel te kort is. Meest voorkomend is de oorzaak langere tijd in bed liggen. Bijvoorbeeld bij een ziekte of na een ongeluk. Vooral als de dekens stijf ingestopt zijn of zwaar op de voeten drukken

Klachten bij een spitsvoet

Bij het lopen kan de voet kan niet goed worden afgewikkeld. De tenen komen eerst op de grond, daarna de middenvoet en pas als laatste de hiel. Door deze voetafwikkeling ontstaat een verstoorde looptechniek.

Oplossingen

Als de spitsvoet blijvend is, kunnen wij een hakverhoging in de schoen aanbrengen en daarmee het ontstaan van beenlengteverschil opvangen.
Soms kan door medical taping de functie van de kuitspier gunstig beïnvloed worden. Dit gebeurt vaak door een fysiotherapeut of manueel therapeut.
Bij kinderen kan in sommige gevallen een spitsvoet met een (dynamische) enkel-voetorthese worden behandeld. Uw arts kan u naar ons doorverwijzen. Wilt u een afspraak maken? Het eerste consult is gratis.