Voorlopige schoenen

voorlopig orthopedische schoenen VLOSEen voorlopige orthopedische schoen (VLOS), ook wel revalidatieschoen genoemd, is een tijdelijke schoen waar alle noodzakelijke orthopedische schoenvoorzieningen in zijn aangebracht. Zolang u geen definitieve schoenen kan dragen worden deze voorgeschreven om de voet te beschermen, eventueel te ondersteunen en eventueel aanwezige wonden te ontlasten. De voorlopige orthopedische schoen wordt ook toegepast als de voetproblemen nog sterk in beweging zijn.

Voorlopige orthopedische schoen

De voorlopige orthopedische schoen (VLOS) wordt op maat gemaakt, meestal van Iscaflor. Alle benodigde orthopedische voorzieningen kunnen er in worden aangebracht om de voet zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo kunt u verantwoord in beweging komen, ook als nog niet bekend is hoe de problemen aan de voet zich verder ontwikkelen. Omdat de tijdelijke schoen snel kan worden gemaakt (productietijd ongeveer 2 weken) kunt u snel beginnen aan de revalidatie.

Voorschrijving van een specialist

Voorlopige orthopedische schoenen worden voorgeschreven door een revalidatiearts, een orthopedisch chirurg of een dermatoloog; een confectie-verbandschoen kan ook door de huisarts worden voorgeschreven. In het voorschrift (medische indicatie) staat vermeld wat het probleem is. De medische indicatie is ook van belang om de kosten vergoed te krijgen door de zorgverzekering. De volledige aanvraag wordt door ons verzorgd. Hiervoor is wel een aanvraagformulier van de specialist nodig voor het maken van een prijsopgave en het verzorgen van de aanvraag. Als de zorgverzekeraar de aanvraag accepteert, ontvangen wij een machtiging.

Vergoeding

Voor voorlopige orthopedische schoenen is een eigen bijdrage vastgesteld. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het gekozen verzekeringspakket moet u deze eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk zelf betalen. Dit wordt dan bij aflevering in rekening gebracht. Er is een pinautomaat aanwezig. Enkele zorgverzekeraars vergoeden de VLOS volledig. Als u wilt weten wat van toepassing is op uw situatie, kunt hiernaar bij uw zorgverzekeraar informeren. Daarnaast vallen de schoenen in het basis pakket en zal uw eigen risico ook aangesproken worden door uw zorgverzekeraar. In bepaalde gevallen vervalt de eigen bijdrageregeling voor bewoners van AWBZ-instellingen. Bekijk hier de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Herhaling

Een voorlopige orthopedische schoen moet tenminste 3 tot 6 maanden worden gedragen voordat eventueel een vervolgverstrekking kan worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Dat is niet altijd noodzakelijk, afhankelijk van de manier waarop de voetproblematiek zich ontwikkelt. Vaak wordt na de voorlopige schoen een orthopedische schoen (OSA) of een semi-orthopedische schoen (OSB) voorgeschreven. In sommige gevallen is het mogelijk om na herstel weer op uw eigen confectieschoenen te lopen. Eventueel met aanpassingen die wij voor u kunnen verzorgen

Aanmeten

De VLOS wordt alleen gedragen aan de voet die deze voorlopige schoenvoorziening medisch gezien nodig heeft. Als de problematiek beide voeten betreft wordt er een paar voorlopige orthopedische schoenen voorgeschreven/ aangemeten. De schoentechnische voorzieningen in een voorlopige orthopedische schoen zijn volledig op maat gemaakt. We beginnen met een onderzoek van de voet en analyse van het looppatroon, om te bepalen welke voorzieningen in de voorlopige schoen moeten worden aangebracht.

Het aanmeten duurt ongeveer een uur. Na het aanmeten wordt direct een afspraak gemaakt voor het passen een week later. Bij het passen wordt de vorm gecontroleerd waarna de leest eventueel nog aangepast kan worden. Daarna wordt een afleverafspraak gemaakt.

Als er slechts aan één voet een VLOS nodig is, kan er hoogteverschil ontstaan tussen de VLOS en uw eigen confectieschoen aan de andere voet. Bij het passen moet u dan ook uw gewone schoen meenemen, zodat het eventuele hoogteverschil kan worden beoordeeld. Zo nodig wordt de hoogte van de gewone schoen aangepast.

Levertijd

De levertijd van voorlopige orthopedische schoenen bedraagt 2 weken.

Wennen aan de schoen

Na aflevering van een VLOS controleert de voorschrijvende arts altijd de verstrekking. Hiervoor maakt u, eventueel in overleg met ons, een afspraak. Deze controle is nodig, omdat het bij een voorlopige orthopedische schoen vaak om ernstige of instabiele voetproblemen gaat.

Tijdens het aanmeten, passen en afleveren van voorlopige orthopedische schoenen is veel aandacht besteed aan de juiste pasvorm. Er zit voldoende ruimte in de schoen om drukplekken te voorkomen, ook als de voet nog in het verband zit. Vraag aan uw verzorgende of de voet indien mogelijk steeds met dezelfde hoeveelheid verbandmiddelen kan worden verbonden, zodat de schoen passend blijft. Er is rekening mee gehouden dat de voet van vorm verandert tijdens het zitten, staan en lopen.

De voet moet echter wennen aan belasting, een nieuwe stand of ondersteuning. Direct na het lopen en in ieder geval dagelijks moeten de voeten steeds worden gecontroleerd op drukplekken of huidverkleuringen. Huid die onder een verband zit, moet in elk geval worden gecontroleerd tijdens het verschonen van het verband. Bij huidverkleuringen of drukplekjes moet u zo spoedig mogelijk terugkomen.

Controle

Als u na twee weken niet kunt wennen aan de voorlopige schoenen is het verstandig om contact met ons op te nemen voor een extra controle. Deze controle is uiteraard gratis, zelfs als er aanpassingen aan uw schoenen nodig zijn.

Reparatie van de schoen

Het is belangrijk om de schoenen goed te onderhouden. Het kan toch zijn dat er een reparatie nodig is. Tijdens onze spreekuren kunt u uw schoenen voor reparatie aanbieden. Na telefonisch overleg kan de reparatie soms worden uitgevoerd terwijl u wacht.

Uw mening is belangrijk voor ons

Hebben wij u geholpen met een voorlopige orthopedische schoen? Wij stellen het zeer op prijs als u uw ervaring met ons wilt delen en de tijd wilt nemen om op onze website uw mening te geven. Wilt u dat uw mening ook zichtbaar is voor onze andere klanten, kunt u ook een referentie invullen  Alvast hartelijk dank!